Privacy verklaring

Hoe gaan wij om met de gegevens in het kader van de AVG

In ons bedrijf hebben alleen de vennoten (dhr. A. Luzius en mevr. A. Luzius-Apeldoorn) toegang tot uw gegevens.
De persoonsgegevens die aan ons verstrekt zijn, in het kader van een bestelling bij de webshop, zijn naam, adres, woonplaats, telefoonnummer en e-mailadres. Eventueel aangevuld met een ander verzendadres en/of een bedrijfsnaam.
Wat doen wij wel met deze gegevens:
Adresgegevens gebruiken wij om de bestelling correct te kunnen leveren.
E-mailgegevens worden gebruikt voor communicatie over een bestelling.
Telefoonnummers worden eventueel gebruikt om de klant direct te kunnen contacteren indien dit noodzakelijk is.
Als een bestelling afgewerkt is, worden de gegevens opgeslagen en bewaard zolang de wettelijke termijn dit voorschrijft.
Wat doen wij niet met deze gegevens:
De persoonsgegevens worden niet verstrekt aan derden door middel van gegevensverkoop of op enig andere wijze. De persoonsgegevens, zowel als de verdere gegevens betreffende de bestelling, blijven bij Spautronic VOF bewaard, zolang de wettelijke termijn dat voorschrijft.
Er worden geen nieuwsbrieven of enige vorm van reclame uitgestuurd naar het adres en/of e-mailadres. Indien dat in de toekomst wel gaat gebeuren, zal er uitdrukkelijk om toestemming daarvoor verzocht worden.
Alle aan ons verstrekte persoonsgegevens worden na de wettelijke bewaartermijn vernietigd.
De gegevens op papier van de initiële bestellijst worden 3 maanden bewaard in geval er problemen met de levering, retourzendingen of klachten zijn. Na deze periode worden de papieren gegevens vernietigd.
Bij elke bestelling in de webshop wordt er verzocht weer akkoord te gaan met deze voorwaarden.
Door het aanvinken van het vakje "akkoord met algemene voorwaarden" geeft u ook aan akkoord te gaan met deze privacy verklaring.
Indien door de klant verzocht wordt zijn gegevens te wissen zal dit, voor zover het niet in strijd is met de wettelijke bewaartermijn, direct gedaan worden. Eventueel in het bijzijn van de klant.